Sluit menu
06 50 84 91 74
Logo Edwin Spanjersberg Fysiotherapie in Spijkenisse
Logo Edwin Spanjersberg Fysiotherapie in Spijkenisse
Icon Edwin Spanjersberg Fysiotherapie in Spijkenisse

Werkwijze

Uniek, en bewezen effectief

U weet graag waar u aan toe bent. Al helemaal als het gaat om uw fysiotherapeut. Wij zijn graag erg open met u, zelfs al voordat we aan de slag gaan. Hieronder heb ik onze werkwijze uitgelegd. Ik hoop dat u zo een duidelijk beeld krijgt van hoe wij te werk gaan.

Stap 1

Kennismakingsgesprek

Tijdens het eerste bezoek van de cliënt brengen wij de aard van het gezondheidsprobleem in kaart. Als iemand zonder verwijzing van een arts binnenkomt zullen wij eerst kort ‘screenen’ of fysiotherapie de juiste hulp kan bieden en zo ja, of wij dan ook daadwerkelijk de aangewezen persoon zijn om diegene te helpen.

Stap 2

Dieper op het gezondheidsprobleem ingaan

Nadat bij de screening is gebleken dat fysiotherapie geïndiceerd is of als de cliënt met een verwijsbrief van de arts binnenkomt vind de uitgebreidere intake (anamnese) plaats. Hierbij gaan wij dieper op het probleem van de cliënt in, zowel in ‘mechanische zin’ (waar doet het pijn, wanneer doet het pijn, bij welke bewegingen wel of juist niet, welke beweging kun je niet/slecht maken etc etc) als in de ‘persoonlijke zin’ (zijn er factoren aanwezig in het persoonlijke leven van de cliënt die het gezondheidsprobleem verergeren of in stand houden? Te denken valt dan aan bijvoorbeeld stress/spanning, vermoeidheid, fysieke gesteldheid, algehele gezondheid, verkeerde omgang met/gedachten over het gezondheidsprobleem, etc) Aan de hand van die twee items ( de mechanische en de persoonlijke kant van het gezondheidsprobleem) maken wij een voorlopige conclusie die wij mogelijk middels lichamelijk onderzoek kunnen bevestigen of ontkrachten.

Stap 3

Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek bij de cliënt om letterlijk te voelen, te testen, te meten wat ‘er mis is’ en waar wij met onze therapie op in kunnen springen.

Stap 4

Behandeling

De uiteindelijke therapie is er om herstelbelemmerende factoren in het lijf proberen op te heffen zodat iemand weer pijnvrij of beter kan bewegen/functioneren. Mogelijk dat er ook trainings-/ of oefentherapie ingezet kan worden om de cliënt ook actiever aan zijn of haar herstel mee te laten werken.

In onze ogen is fysiotherapie een echt ‘mensenvak’. Het draait om luisteren, begrip, kijken en voelen.

Kennismaken is de eerste stap naar het verhelpen van uw klachten.

Afspraak maken